کوره های پیشگرم Reheating Furnace بعد از ناحیه اسلب یارد قرار دارند این کوره ها از نوع حرکت گامی (Walking beam reheating furnace) بوده و ابعاد داخلی آن شامل طول ۳۴,۷m، عرض ۱۰m و ارتفاع ۴,۵m می باشند.

 

اسلبها توسط جرثقیل های موجود در اسلب یارد بر روی میز شارژ قرار گرفته و بصورت اتوماتیک و با ترتیب خاصی بر روی میز غلتکی حرکت مینمایند تا پس از توزین جهت شارژ به کوره فرستاده شوند. مراحل شارژ و تخلیه اسلب ها توسط ماشین بصورت اتوماتیک انجام می گردد.

 

این کوره ها دارای ۴ ناحیه می باشند:

ناحیه رکوپراتیو   طول ۱۳,۱ متر و فاقد مشعل

ناحیه پیش گرمایش   طول ۷,۳ متر و دارای ۱۲ مشعل

ناحیه گرمایش   طول ۷,۳ متر و دارای ۱۲ مشعل

ناحیه هم دماسازی   طول ۷ متر و دارای ۳۴ مشعل

دیسیپلین‏های مختلف مهندسی کارخانه فولاد
جهت انجام مهندسی کامل یک کارخانه تولید فولاد معمولا، واحد / بخش / دپارتمان / دیسیپلین‏های ذیل را می توان نام برد.
فرآیند (عمومی و تکنولوژی)، نسوز، مکانیک، سیویل، سازه، معماری، پایپینگ و سیالات، برق، ابزار دقیق و اتوماسیون