محصولات شرکت شامل انواع قطعات و مجموعه های پرسی فلزی خودروهای ساخت داخل ، برخی قطعات واگنهای مترو و ارایه خدمات رنگ الکتروفورز کاتدی می باشد. با توجه به امکانات و قابلیت های بالفعل و بالقوه می توان گفت که در حال حاضر این شرکت یکی از توانمندترین شرکت های داخلی تولید کننده قطعات پرسی در زنجیره تامین کنندگان خودروسازان مطرح داخلی می باشد.

تجهیزات

خط مونتاژ رباتیک رام زیر موتور پژو ۴۰۵

خط مونتاژ رباتیک رام زیر موتور پژو ۲۰۶

خط مجموعه سازی رام زیر موتور و فرمان پژو ۴۰۵