• اصفهان,شهرک صنعتی دولت آباد
مدیر عامل
جعفر سراجی

جعفر سراجی